Sanayi Odası Ne İş Yapar?

0
59

Sanayi odaları, sanayiciler arası dayanışmayı sağlamak ve ortak çıkarları korumak amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiliği bulunan bir kurumdur. Sanayi odası, kamu kurumu niteliğini taşıyan meslek kuruluşu olarak da tanımlanabilmektedir. Sanayi odaları aynı mesleğe sahip kişilerin bir araya geldiği bir kurumdur. Bu odalara kayıt olma zorunluluğu 5174 sayılı yasanın 9. maddesinde belirtilmektedir. Tacir sıfatını taşıyanlar ve tüm sanayiciler bu odaya kayıt olmakla yükümlüdürler. Sanayicilerin kayıt olmakla zorunlu tutulduğu bu odanın belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sanayi odalarının görevleri 5174 sayılı yasanın 12. maddesinde sıralı bir şekilde açıkça belirtilmektedir.

Sanayi Odalarının Görevleri Nelerdir?

Genel anlamda sanayi odalarının görevi, aynı mesleğe mensup kişilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin gelişimini sağlamak ve meslekte dürüstlüğü ve güven kuralını esas almaktır.

Öğrenci Yetiştirmek

Sanayi odaları Milli Eğitim Bakanlığı İle iş birliği içinde mesleki liselerde okuyan öğrencilere staj imkanı sağlamaktadırlar. Bu sayede öğrenciler uygulamalı staj yaparak mesleğini icra etmeye başlamaktadırlar. Bunun yanı sıra yine Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde çeşitli kurslar ve seminerle açabilmektedirler.

Sanayi Kurabilirler

Sanayi odalarının bir diğer görevi bakanlık tarafından tayin edilen bölgelerde sanayi kurabilir ve yönetebilirler. Ticaret ve sanayi ile ilgili haberleri ve gelişmeleri yakından takip ederler. Kendi bölgesinde sanayi ile ilgili haberleri yetkililere ulaştırmakla yükümlüdürler. Bütün bunlara ek olarak bölgesindeki piyasayı takip ederek fiyat istatistiklerini ortaya çıkarmakta ve bunları kaydetmektedirler.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Bağlıdırlar

Sanayi odaları, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak görevlerini yürütürler. Bakanlığın verdiği emirleri uygulamakla yükümlüdürler. Aynı zamanda sanayi odaları Ticaret Ve Sanayi Bakanlığına karşı sorumludurlar.

Sanayi odalarının en büyük görevlerinden birisi de meslek ahlakını sağlamak ve meslek ahlakını korumaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.