Kadının Eğitimdeki Yeri

0
39
Kadının Eğitimdeki Yeri

Bir toplumun her alanda kalkınması için o toplumda bulunan bütün bireylerin iyi bir eğitim almaları ile gerçekleşebilir. Bir toplumun gelişimi, o toplumda kadın-erkek ayrımının olmamasına ve erkeklere verilen değerin kadına da eşit bir şekilde verilmesiyle mümkündür. Dinimizce ilk emrin ”Oku’ olması ve bu emrin sadece erkeklere değil, tüm yaratılanlara emredilmiş olması ve ”İlim Çin de olsa gidin alınız” hadisi bunun en önemli kanıtıdır. Toplumun gelişiminde kadının eğitimi arasında bir koşut vardır. Kadını eğiten toplum, o toplumda bulunan diğer nesillerini de eğitmiş olur. Çünkü çocuklar ilk önce anne eğitiminden geçmektedir. Bu sözden hareketle kadının toplumda ne kadar önemli bir yerin olduğunu görmekteyiz.

Eğitimde kadın politikası

Türkiye’de özellikle Doğu bölgesinde okula gitmeyen kız çocuklarının varlığı, bu çocukların erken yaşta evlendirilmeleri ve kızların tarlalarda çalışmaları kızların eğitimden yoksun kalmasına neden olmaktaydı. Ancak eğitimde kızların daha fazla yer alması için 2003 yılında UNICEF’in başlattığı Kız Çocuklarının Okullaşması Kampanyası olan ”Haydi Kızlar Okula” projesi ile okullarda cinsiyet farkının azaltılması hedeflenmiştir. Bu kampanya ile kız çocuklarımızın okula kazandırılmasında büyük bir ivme kazanmış, kampanya meyvesini vermeye başlamıştır. Bu kampanya ile okullarımızda yerini almaya başlamış ve okullarımızda cinsiyet farkı azalma eğilimine girmiştir. Bu projeyle bir çok kız çocuğunun hayallerinin gerçekleştirilmiş, eğitimde kadının rolü büyük önem kazanmaya başlamıştır.

Bu projeler hedefine ulaşmış mıdır?

Bu projelerle birlikte eğitime binlerce kız öğrenci okula kazandırılmış ve eğitimde yerini almaya başlamıştır. Ancak hala hayallerini gerçekleştiremeyen binlerce kız olduğunu ve bunların en kısa sürede eğitimle buluşturulması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, kadının eğitime kazandırılması, onların hayatın bir parçası haline getirilmesi ile mümkün olduğunu görmekteyiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.