Devlet Kurumlarında Çalışan Memurlar Hizmet Sektörüne Dahil Midir?

0
48
Devlet Kurumlarında Çalışan Memurlar Hizmet Sektörüne Dahil Midir

Hizmet sektörü, herhangi bir mal üretim ve tüketim etkinliği olmayan veya başka bir tabirler üretim hizmetinin yerinde tüketimi olarak nitelenebilir. Yani herhangi bir mülkiyet söz konusu değildir. Bunun yerine kişiler ve sunulan imkânlar vardır. Bu kapsamda birçok meslek hizmet sektörüne dâhil olmaktadır ve bu payın büyük bir bölümünü devlet memurları oluşturmaktadır. Devletin resmi işlemlerde onay ve izin şartı kişileri ister istemez hizmet sektörünü kullanmaya zorlamaktadır.

Örnekler üzerinden gidecek olursak ilköğretim ve ortaöğretim ülkemizde zorunludur. ,Ülkemizde devlet okullarında devlet memuru olan öğretmenler çalışır ve kişiler bu devlet okullarında okudukları için öğretmenlerin ve müdürlerin hizmetinden yararlanırlar.

Başka bir örnek de toplumların sahip oldukları hakları ve güvenliklerini korumak adına polis teşkilatıdır. Polisler devlet memurlarıdır ve hizmet sektörü içerisinde değerlendirilirler. Devlet bankaları, sigorta kuruluşları, sosyal sigortalar ve nüfus müdürlüklerinin yanı sıra bilimum alanda devlet oldukça kapsamlı hizmetler vermektedir ve bu hizmet kollarının yüzde 90 kadar büyük bir kısmını 657’ye tabi devlet memurları yürütmektedir.

Devlet Kurumlarında Çalışan Memurlar

Hizmetlerin Nitelikleri Nelerdir?

– Hizmetler belirli kişiler tarafından denetlenebilirler ancak ölçülemezler. Bunun nedeni nicelik değil nitelik esasına dayanmalarıdır.

– Hizmetler stoklanamazlar. Bunun nedeni de hizmetlerin cismi özellikler göstermemesi yani maddesel olmamasıdır.

– Hizmetlerin birçoğunun vakit boyutu vardır. Hizmetler süreli ve işlevsel özelliğe sahiptir ve işlevini kaybedebilirler.

– Hizmetler cisim değil, performanstır ve sadece nitelikleri ölçülebilir.

– Hizmetler isteklere göre şekillenirler ve bu istekler değişkenlik gösterebilir. Süreklilik gösterebileceği gibi (su, doğalgaz, elektrik, internet, telefon) periyodik de olabilirler (banka hizmetleri, doktor muayenesi veya perakende hizmetler).

Başlıca Hizmet Sektörleri

Medya, Sağlık, Turizm, Eğitim, Sosyal Güvenlik, Askerlik, Ulaşım, Haberleşme vs. Görüldüğü üzere bütün bu alanlarda devlet memurları çalışmakta ve hizmet sektörünün büyük bir çoğunluğunu teşkil etmektedirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.