5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 178, 179, 180 Soru Cevapları

0
451
5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 178, 179, 180 Soru Cevapları

Hepimizin bildiği gibi tüm sınıflar için en önemli derslerden birisi matematik dersidir. Bu noktada matematik dersinde öğrendiklerinizi pekiştirmenize olanak sağlayacak 5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 176, 177, 178, 179, 180 Soru Cevaplarını bir araya getirdik.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 176 Cevabı

1) Sena giriş kapısından odaya girmiştir. Mavi odalardan çıkmak için en küçük ifadenin yazılı olduğu kapıdan, pembe odalardan çıkmak için ise en büyük ifadenin yazılı olduğu kapıdan geçmelidir. Sena’ya çıkışı bulduracak şekilde çizim yapınız.

2) 0,50’den büyük, % 90’dan küçük olan bir sayıyı kesir olarak yazınız.

50 / 100 < …. < 90 / 100 arasında olacak sayı 75 / 100 olabiir

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 177 Cevabı

3) 0,25’ten büyük, 2/5 ’den küçük olan bir sayıyı yüzde sembolü ile yazınız.

Çözüm–>
2/5’in yüzdesine ayıramadığımız için altaki paydayı yüze eşitlememiz gerekiyor yani 20 ile çarparız.
2/5 = 2.20 / 5.20 = 40 / 100 = %40’dır

4) Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımlara ait istenilen gösterim şekillerini yazarak kutulara “<”, “>” ve “=” sembollerinden uygun olanını yerleştiriniz.

a) Yüzde % 40 < 3 / 5

b) Ondalık gösterim 0,2 > 4 / 25 (Kesir)

5) Sınıf başkanlık seçimine aday olan Sena, Ömer, Merve ve Ümit’in aldıkları oyların dağılımı yandaki tabloda farklı gösterimlerle ifade edilmiştir. Buna göre en çok ve en az oy alan öğrencileri belirleyiniz.

Öğrenciler Oy Dağılımı
Sena 0,32
Ömer 4 / 25
Merve % 37
Ümit 3 / 20
Soruyu şu şekilde çözebiliriz. Her birisi için toplam 100 öğrenci olduğunu varsayalım.
Sena 32 oy almış
Ömer 16 / 100 den 16 ay almış
Merve 37 oy almış
Ümit 3 / 20 = 15 / 100’den 15 oy almış.
Bu sonuca göre en çok oyu Merve almış, en az oyu ise Ümit almıştır.

 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 178 Cevabı

Endemik Canlılar

Bazı bitki ve hayvan türleri kendi bölgeleri dışında bir yerde yaşayamamaktadır. Sadece belirli bir bölgede yaşayan bitki veya hayvan türleri ‘endemik’ olarak tanımlanır. Türkiye, endemik kelebek türleri açısından çok zengindir. Ülkemizde bulunan 385 kelebek türünün yaklaşık % 12’si endemiktir.

Sizce bu yüzde ifadesi kaç kelebek türüne karşılık gelmektedir?

Bu ifade 46,2 kelebek türüne karşılık gelmektedir.

Bu kelebekler gibi endemik canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için nelere dikkat edilmelidir?

Bu kelebekler gibi endemik canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu kelebek türleri öldürülmemeli, onlara zarar verilmemeli ve yaşam alanları korunmalıdır.

Bir canlı türünün % 1’inin neslini sürdürüyor olması ne anlama gelir?

%1 çok düşük bir orandır. Bu oran o canlı türünün neslinin tükenmek olduğunu gösterir.

Bir canlı türünün % 100’ünün korunması mümkün müdür?

Hayır mümkün değildir, çevresel ve doğa gibi faktörler bunu engeller.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.