4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 35, 36, 37, 38, 40 Soru Cevapları

0
46
4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 35, 36, 37, 38, 40 Soru Cevapları

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında 4. sınıf öğrencilerine Türkçe çalışma kitabı olarak 4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı belirlenmiştir. 4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabında verilmiş olan ödevlerinizin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz 4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 35, 36, 37, 38, 40 Soru Cevapları aşağıda yer almaktadır.

4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 35 Soru Cevapları

“Millî Mücadele” yılları denilince zihininizde nasıl bir Türkiye canlanmaktadır? Yazınız.

“Milli Mücadele” yılları denince zihnimde savaşta olan bir Türkiye canlanıyor. Halkımız perişan bir halde, canla başla mücadele ederek vatanımızı düşman elinden kurtarmaya çalışıyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki bulmacayı çözerek metnin anahtar kelimelerini bulunuz.

1. Siyasi bakımdan örgütlü ve belli bir toprak bütünlüğü olan millet ya da milletler topluluğu. (DEVLET)
2. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer. (MECLİS)
3. Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi. (CUMHURİYET)
4. Yönetmek, çekip çevirmek, idare etmek. (YÖNETİM)

3. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 36 Soru Cevapları

a. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edip karşılarına yazınız. Türkçe Sözlük’e bakarak tahminlerinizi kontrol ediniz. Doğru tahmin ettiğiniz kelimelerin yanındaki işaretini renkli kalemle boyayınız. (X)

işgal: Bir yeri ele geçirme.
egemenlik: Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet.
vatandaş: Bir vatan içerisinden yaşayan, o vatana bağlı olan bireylerin her biri.
demokratik: Demokrasiye uygun.
tamim: Genelge, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı.
eser: Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.
emanet etmek: Bir şeyi, birine ya da bir yere, korunması için geçici ya da sürekli olarak bırakmak.
muhafız: Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu.

b. Anlamlarını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

işgal: Bahçeyi yabani otlar işgal etmiş.
egemenlik: Bu topraklardaki egemenlik hakkı bizlere aittir.
vatandaş: Bugün bütün vatandaşlarımız oy kullanmak için sandık başına gitti.
demokratik: Bizi yönetecek kişilerin demokratik ve adaletli olması gerekir.
tamim: Kabul edilen yasa için tamim yayınlanarak vatandaşların yasayı anlamaları sağlandı.
eser: Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir.
emanet etmek: Yazlıktan dönerken bisikletimi Yılmaz’a emanet ettim.
muhafız: Bir saat boyunca sarayın önündeki muhafızları güldürmeye çalıştı.

4. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 37 Soru Cevapları

Okuduğunuz metne göre Mustafa Kemal Atatürk, nasıl bir önderdir? Noktalı yerlere yazınız.

Cumhuriyetin Bekçileri metni içeriğine göre Atatürk:
Bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamamızı sağlayan en büyük devlet adamıdır.
“Ne mutlu Türküm diyene.” sözüyle Türk milletinin üstünlüğünü dünyaya ilan etmiş en büyük liderdir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki çerçevenin içine “Cumhuriyetin Beçilerine” metninde beğendiğiniz bir bölümün resmini yapınız.

Cumhuriyetin Bekçileri metni içerisinde beğendiğiniz bölüme göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 38 Soru Cevapları

Aşağıda verilen bölümleri doldurarak cumhuriyetten önceki ve sonraki yönetim şeklini karşılaştırınız.

Cumhuriyetten Önce:
Ülke padişahlık ile yönetiliyordu.
Padişahlık babadan oğula geçiyordu.
Bütün kararları padişah alıyordu. Padişah ne derse o oluyordu.
Cumhuriyetten Sonra:
Ülke demokrasi ile yönetiliyor.
Ülkeyi yönetecek kişileri halk kendisi seçiyor.
Kararları, halkın yöneteceği kişiler mecliste toplanarak oylama yaparak alıyor.

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerin başındaki işaretlerine “Ö” ya da “N” yazarak öznel ve nesnel yargılı cümleleri bulunuz.

(Ö) Kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuşması beni mutlu ediyor.
(N) Yabancılar, Türk tarihini kendi çıkarlarına uygun yazıyorlardı.
(N) Atatürk, 1923’te cumhuriyeti kurdu.
(Ö) Türkçe, dünyanın en güzel dilidir.
(N) Cumhuriyetten sonra eğitimde birçok yenilik yapıldı.

b. Siz de iki tane öznel yargılı, iki tane nesnel yargılı cümle kurunuz ve ilgili bölüme yazınız.

Öznel yargılı cümlelerim

* Yeşilliklerin içinde bir dere kenarı, insana huzur verir.
* Bu uçsuz bucaksız deniz, insana yaşamdaki zavallılığını anımsatır.
* Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir.
* Oltayı atıp saatlerce beklemek bana zaman kaybı gibi geliyor.
* Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur.
* Kendisine yapılan iyiliği takdir etmeyecek insan yoktur.
* Sanatçıların çocukluk anılarının anlatıldığı bu kitap herkesin ilgisini çekecek nitelikte.
* Çok iyi bir insandır.

Nesnel yargılı cümlelerim

* Türkçe alfabede 29 harf vardır.
* Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.
* Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı.
* Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.
* Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir.
* Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun şiir türünde yapıtı yoktur.
* Nurullah Ataç yazılarında “ve” bağlacını kullanmamıştır.
* Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu.
* Türkiye’nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır.

8. ETKİNLİK

 

10. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 40 Soru Cevapları

Aşağıda verilen ifadelerden uygun olanını noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

Cumhuriyetten sonra yenilikler yapılıyor, böylece çağdaş bir toplumun temelleri atılıyordu.
Okullar yaygınlaştırılıyor, ders programları modernleştiriliyor, üniversiteler kuruluyor, kısacası eğitimde yenilik yapılıyordu.
Cumhuriyet hak, özgürlük sonuç olarak demokrasi demektir.
Latin alfabesi kolay okunup yazılabiliyor, sonucunda ülkedeki okuryazar oranı artıyordu.
Takvim, saat ve ölçüde değişiklik yapılıyor, böylece uluslararası birlik sağlanıyordu.
Kültürel yenileşme hareketleri sonucunda toplumsal yaşam düzenleniyordu.
Ülke yönetimi, toplum yaşamı, bilim, kültür, eğitim son olarak sanat alanı hızla modernleştiriliyordu.

11. ETKİNLİK

Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan etkinliklerin en çok hangisinden hoşlandınız? Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Okulunuzda ya da çevrenizde yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden en çok hangisinden hoşlandığınıza göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.